• Et godt skuespill trenger ikke store kulisser

  Et godt skuespill trenger ikke store kulisser

  En bevilgning på ti milliarder kroner til bygninger og utstyr for Nationaltheatret må begrunnes bedre og gi mer tilbake til landet.

 • Ut og avle virus

  Ut og avle virus

  Det er blitt enklere å endre på naturlige virus så de blir farligere for mennesker. Den type forskning bør tillates bare når den kan skje uten smittefare.

 • Heilt Texas

  Heilt Texas

  Er vi ordentlig uheldige, blir ei ku i Texas opphavet til en ny pandemi. Det er all grunn til å følge med på det skjer i USA.

 • Var det virkelig nødvendig?

  Var det virkelig nødvendig?

  Før det tjuende århundre anvendte landene karantene eller cordon sanitaire (reisebarriere) for å stoppe smittsomme sykdommer ved grensene. Tiltakene ble særlig utbredt under koleraepidemiene på midten av 1800-tallet. Siden har slike smitteverntiltak vært lite benyttet i Europa. I Norge endret dette seg 12. mars 2020.

 • Seinfølgjer etter covid-19

  Seinfølgjer etter covid-19

  Sjølvsagt skal vi ta seinfølgjer etter covid-19 alvorleg, men vi må samstundes framleis kritisk vurdere forskingsresultata, særleg når dei står i motsetnad til gjengs kunnskap. Det tener korkje vitskapen eller pasientane at dårleg eller feiltolka forsking set premissa.

 • Norge, EU og epidemiene

  Norge, EU og epidemiene

  I snart tretti år har EU latt Norge være en fullverdig partner i smittevernsamarbeidet. Det har både Norge og EU tjent på.

 • Målrettet smittevern

  Målrettet smittevern

  Selv om smittsomme sykdommer er et lite folkehelseproblem i Norge, er det nødvendig med nøye overvåking av smittesituasjonen. Den kan endre seg raskt, og smittevernet må være målrettet.

 • Den neste store epidemien

  Den neste store epidemien

  Trusselen fra nye virus øker, men det gjør også vår kunnskap og teknologi.

 • Den nye helseberedskapen

  Den nye helseberedskapen

  Den neste store helsekrisen etter korona må håndteres med bedre koordinering, større kapasitet og kompetanse, mer kunnskap og sterkere kompaniskap med EU. Helseministeren varsler forbedringer.

 • Skal WHO styre verden?

  Skal WHO styre verden?

  Noen frykter enda strengere tiltak ved neste pandemi, styrt fra WHOs høyblokk i Genève. De bør heller se mot en kontorbygning på Storo i Oslo.

 • Nye lodder og nye gevinster for bystyret

  Nye lodder og nye gevinster for bystyret

  I et nytt bystyre med fjorten partier bør ordføreren forsøke å danne brede flertall i de store byutviklingssakene.

 • En kuppmaker vender tilbake

  En kuppmaker vender tilbake

  Detaljene i Donald Trumps kuppforsøk etter valget i 2020 kommer nå fram. Det verste er at han likevel støttes av mange amerikanere og kan vinne neste presidentvalg.


Aavitsland (143) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (59) borreliose (24) Covid-19 (41) Downs (3) Ebola (14) eldreomsorg (3) epidemi (61) epidemiologi (6) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (54) forskning (14) H7N9 (3) Helsedirektoratet (9) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (12) HIV-infeksjon (3) IHR (10) influensa (10) karantene (21) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (26) Kristiansand (18) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) pandemi (3) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (38) rotavirus (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (59) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) USA (5) utbrudd (22) vaksinasjon (35) WHO (22) øvelse (3)