Category: Nyheter

 • World Health Organization will improve epidemic preparedness, detection and response

  World Health Organization will improve epidemic preparedness, detection and response

  The World Health Organization proposes wide-reaching changes in six areas to improve the global preparedness and control of epidemics. The proposal comes after several critical reviews of the response to the 2014-15 Ebola outbreak in West Africa.

 • Epidemi på is

  Epidemi på is

  Virksomheten i firmaet epidemi.as trappes betydelig ned den 15. august 2016.

 • Doktorgrad: Overvåking av infeksjoner hos opererte

  Doktorgrad: Overvåking av infeksjoner hos opererte

  MOH Hege Line Magnussen Løwer forsvarer sin avhandling om overvåking av infeksjoner etter kirurgi 21. januar på Ullevål sykehus. Forskningen har skjedd i samarbeid med Folkehelseinstituttet og epidemi.

 • Committee will review International Health Regulations (IHR)

  Committee will review International Health Regulations (IHR)

  An international committee of 16 members, including Preben Aavitsland of Epidemi, will review the effectiveness of the IHR before and under the Ebola outbreak.

 • Doktorgrad: Genitale chlamydiainfeksjoner

  Doktorgrad: Genitale chlamydiainfeksjoner

  MPH Hilde Kløvstad forsvarer sin avhandling om overvåking og kontroll av genitale chlamydiainfeksjoner 29. juni på Ullevål sykehus. Forskningen har skjedd i samarbeid med Folkehelseinstituttet og epidemi.

 • Når kommunikasjonen haster!

  Når kommunikasjonen haster!

  «Unngå spekulasjoner mens du venter på sikker kunnskap.» Dette var et viktig budskap fra Utenriksdepartementets kommunikasjonsjef Frode Overland Andersen da han innledet på Folkehelseinstituttets lederseminar om kommunikasjon i kriser den 12. februar 2015. epidemi hadde ansvaret for seminarets gruppeøvelse i krisekommunikasjon.

 • Testing for infeksjoner – når og hvorfor?

  Testing for infeksjoner – når og hvorfor?

  Mikrobiologisk testing for infeksjoner kan ha tre begrunnelser: klinisk testing, screening og smitteoppsporing. Det er viktig at legene og pasientene vet begrunnelsene for de testene som utføres, for forutsetningene og utfordringene er ulike mellom de tre.

 • Doktorgrad: Seksuelt overførbare sykdommer hos homoseksuelle menn

  Doktorgrad: Seksuelt overførbare sykdommer hos homoseksuelle menn

  Lege Irena Jakopanec forsvarer sin avhandling om HIV-infeksjon, syfilis og gonore blant homoseksuelle menn 10. mars på Rikshospitalet. Forskningen har skjedd i samarbeid med Folkehelseinstituttet og epidemi.

 • Kritisk til statlig Ebola-plan

  Kritisk til statlig Ebola-plan

  Planen bygger ikke på en risikovurdering, behovet for en plan er uklart, og planens innhold er i stor grad overflødig. Dette er hovedkritikken fra epidemi mot Helsedirektoratets utkast til nasjonal beredskapsplan mot Ebola-sykdommen.

 • Ebola, epidemier og risiko

  Ebola, epidemier og risiko

  – Risikovurdering kan bidra til god kommunikasjon om og god bekjemping av epidemier. Risikovurdering ved epidemier er noe forskjellig fra vurdering av andre hendelser. Dette var hovedbudskapet i Preben Aavitslands foredrag ved Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 i Stavanger 7. januar 2015.

 • Skremsler til pandemivaksinasjon?

  Skremsler til pandemivaksinasjon?

  Forsøkte helsemyndighetene i 2009 å skremme folk til å vaksinere seg mot svineinfluensa ved å overdrive faren ved pandemien? Denne påstanden dukker stadig opp, men er nå grundig parkert i en debatt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

 • Aktuelle utfordringer i smittevernet

  Aktuelle utfordringer i smittevernet

  – Smittevernberedskapen må utvikles i Norge og globalt. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, holdt foredrag for spesialistkandidater i samfunnsmedisin 9. september 2014.

 • Kurs om flåttbårne sykdommer

  Kurs om flåttbårne sykdommer

  Den 9. og 10. oktober arrangerer Legeforeningen kurs om flåttbårne sykdommer i Kristiansand. Preben Aavitsland ved Epidemi innleder om “Den alternative borrelioseverdenen”.

 • Veterinærer er viktige i smittevernet

  Veterinærer er viktige i smittevernet

  – Veterinærene er en viktig yrkesgruppe i smittevernet for mennesker. Dette var et hovedbudskap i Preben Aavitslands innledningsforedrag ved Veterinærdagene 2014.

 • Norge i 2214

  Norge i 2214

  Grunnlovsmagasinet er et festmagasin i anledning grunnlovsjubileet. I magasinet er Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, og andre fagpersoner utfordret til å beskrive Norge om to hundre år. Her er hans “epidemiske” bidrag.

 • Vellykket lederseminar om krisehåndtering

  Vellykket lederseminar om krisehåndtering

  «Tidlig, tydelig og tilgjengelig,» var Jens Stoltenbergs stikkord for lederes håndtering av kriser. Han innledet på Folkehelseinstituttets lederseminar om ledelse i kriser, den 13. februar 2014. epidemi hadde ansvaret for seminarets gruppeøvelse i krisehåndtering.

 • Evaluering av forskning om alternativ behandling

  Evaluering av forskning om alternativ behandling

  Nøytral og rimelig god, men smal og lite relevant forskning. Dette er vurderingen av forskningen om alternativ behandling ved NAFKAM i en rapport som epidemi har bidratt til nylig.

 • Challenges in IHR implementation

  Challenges in IHR implementation

  The International Health Regulations (2005) is a good instrument for global health preparedness. Donor countries will find in the IHR many reasons for and ways to investing in public health systems. These were the messages in Preben Aavitsland’s presentation to an international audience at a meeting at the Norwegian Institute of Public Health on December […]

 • Fjerntesting av klamydia hos gutter

  Kan fjerntesting av gutter for klamydia bidra til å bekjempe klamydiaepidemien? Dette spørsmålet skal epidemi besvare for Helsedirektoratet høsten 2014.

 • Influensaovervåkingen i EU kartlagt

  Influensaovervåkingen i EU kartlagt

  epidemi har nylig sluttført et oppdrag for det europeiske smittevernbyrået ECDC om evaluering av den europeiske overvåkingen av alvorlig influensa.

 • Honnør for borreliosedebatt

  Legeforeningens Råd for legeetikk gir Preben Aavitsland honnør for hans deltaking i debatten om flåttsykdommen borreliose og finner ingen grunn til å kritisere Aavitslands omtaler av Lars Monsen og Rolf Luneng.

 • Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Leder for epidemi, Preben Aavitsland, har akseptert en invitasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om å stå på en beredskapsliste med eksperter som kan gi råd til WHOs generaldirektør om håndteringen av akutte, internasjonale folkehelsetrusler eller om funksjonen av Det internasjonale helsereglementet (IHR).

 • Seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier

  Folkehelseinstituttet arrangerte 30. oktober 2013 et seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. epidemi var engasjert av instituttet for å bistå med forberedelsene og gjennomføringen av seminaret.

 • Bekymringsmelding om “Norsk Borreliose Senter”

  Daglig leder for epidemi, Preben Aavitsland, sendte medio august en bekymringsmelding til Helsetilsynet om legevirksomheten ved “Norsk Borreliose Senter”. Bekymringen gjelder blant annet bruk av tuberkulosemedisinen rifampicin til pasienter med påstått “kronisk borreliose”. Helsetilsynet skal ha mottatt en rekke andre bekymringsmeldinger om samme legesenter. Aavitslands bekymringsmelding gjengis nedenfor. Den 30. august oversendte Helsetilsynet meldingen til Fylkesmannen […]

 • Følg MERS på epidemi.no

  For å hjelpe helsepersonell, bedrifter, journalister og andre som vil følge situasjonen med det nye coronaviruset (MERS-CoV) som gir Middle East Respiratory Syndfome (MERS), har vi i epidemi samlet lenker til etater og organisasjoner med god informasjon om situasjonen. Der etatene har egen side om MERS, går lenken til denne. I tillegg finnes lenker til […]

 • Tøffe tak om borreliose

  Tøffe tak om borreliose

  Kronikken “En epidemi av borreliose?” av Preben Aavitsland på NRK Ytring den 10. mai skapte mye debatt i massemediene og sosiale medier. I tillegg mottok vi i epidemi og Preben Aavitsland en del sjikanøse kommentarer og mange usaklige kommentarer. Les noen av dem her.

 • Refser Prioriteringsrådet om rotavirusvaksinasjon

  Refser Prioriteringsrådet om rotavirusvaksinasjon

  Etter at helseminister Jonas Gahr-Støre har vurdert Prioriteringsrådets begrunnelse for å fraråde rotavirusvaksine i det norske vaksinasjonsprogrammet, har han nå bedt Rådet se på saken på ny. – Riktig beslutning, kommenterer Preben Aavitsland, leder for epidemi, som nå refser Prioriteringsrådet i et brev.

 • Seminar om beredskap for Folkehelseinstitutttet

  Seminar om beredskap for Folkehelseinstitutttet

  Folkehelseinstituttet har nylig revidert sin beredskapsplan og fått ny direktør. For å styrke beredskapsarbeidet og øke kjennskapen til beredskapsplanen arrangerte instituttet et seminar for alle ledere den 15. februar 2013. epidemi var engasjert av instituttet for å bistå med forberedelsene og gjennomføringen av seminaret.

 • Bistod Valle kommune under ei hending i smittevernet

  epidemi har bistått Valle kommune i handteringa av smittevernutfordringane etter at eit barn i ein barnehage fekk hepatitt A.

 • Smitte med “kronisk borreliose” på Internett

  – Epidemien med «kronisk borreliose» drives fram av privatklinikker, pasientaktivister, massemediene og enkelte politikere. Pasienter med mange ulike plager utveksler informasjon og leder hverandre til den fiktive diagnosen «kronisk borreliose». Denne sykdommen smitter ikke med flått, men med Internett.

 • Smittevernberedskap i kommunene

  Kommuneoverlegen er sentral i smittevernberedskapen og må frigjøre seg fra annet arbeid når krisen rammer. Dette var hovedbudskap fra Preben Aavitsland på møtet med Agders kommuneoverleger, i regi av fylkesmennene i Aust-Agder og Vest-Agder i Fevik 31. januar 2013.

 • TV2 om rotavirusvaksinasjon og inhabilitet

  TV2 om rotavirusvaksinasjon og inhabilitet

  Prioriteringsrådet gikk mot at norske barn skal tilbys vaksine mot rotavirusdiare, slik Folkehelseinstituttet anbefalte. Nå skal saken avgjøres av Helse- og omsorgsdepartementet. De to ledende embetsmennene der, Bjørn-Inge Larsen og Geir Stene-Larsen, var tidligere leder og nestleder for nettopp Prioriteringsrådet da det behandlet saken. Inhabilitet?

 • Innflytting på Lasarettet!

  Innflytting på Lasarettet!

  epidemi har nylig tatt i bruk lokaler i Lasarettet på den gamle karantenestasjonen på Odderøya i Kristiansand. Lokalene i vestre Lasarett leies av Kristiansand kommune på langsiktig basis.

 • Bistod Vennesla kommune under utbrudd

  epidemi har bistått Vennesla kommune i håndteringen av et utbrudd av E coli-infeksjoner i Smååsane barnehage.