Måned: mai 2014

 • En alternativmesse om flått

  En alternativmesse om flått

  Når pasientaktivister samler ideologene og selgerne bak det alternative Borrelia-universet til markedsføringsjippo i Oslo, kan det lede enda flere pasienters liv inn på et dyrt og farlig blindspor.

 • Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  I dag 5. mai 2014 erklærte WHO at den økte spredningen av poliovirus i 2014 er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i henhold til Det internasjonale helsereglementet, som er en slags internasjonal smittevernlov. Dette er den første slike erklæring siden svineinfluensapandemien i 2009.

 • Opprydding etter uetisk flåttforskning

  Opprydding etter uetisk flåttforskning

  Universitetet i Oslo bør be forsøkspersonene om unnskyldning for at de er blitt utsatt for uetisk og ulovlig forskning med mikroskopi for bakterier.