Måned: mars 2018

  • Utøya eller Tromøya?

    Utøya eller Tromøya?

    Mot den moderne terrorismen har politiets beredskapstropp og det nye, dyre beredskapssenteret begrenset nytte. Vi blir tryggere hvis ressursene heller gis til nærpolitiet.