Måned: juni 2019

  • Byråkrati og beredskap

    Byråkrati og beredskap

    Alvorlige epidemier kan ramme også Norge. Det er derfor på høy tid å fjerne en viktig sårbarhet i landets epidemiberedskap.

  • Narkolepsi etter Pandemrix – en samling lesestoff

    Narkolepsi etter Pandemrix – en samling lesestoff

    Våren 2010 forsto den svenske barnenevrologen Lars Palm at noe uvanlig skjedde. I løpet av bare et par måneder hadde han diagnostisert narkolepsi hos seks barn, mot vanligvis bare ett i året. Han oppdaget at symptomene hadde startet innen et par uker etter at barna hadde fått vaksinasjon med Pandemrix mot influensa høsten og vinteren…