Måned: mars 2020

  • Epidemisk dilemma

    Epidemisk dilemma

    Det er ingen enkle løsninger i kampen mot koronaepidemien. Alle strategier er eksperimenter som har store og langvarige ringvirkninger– helsemessig og økonomisk.