Skal barn lære røyking, helseminister?

Helseministerens forslag om å tillate utstilling av godteri-sigaretter og salg av dem til barn er svært dårlig. Trekk forslaget, Høie, du er i ferd med å dumme deg ut.

Helseminister Bent Høie foreslår at det igjen skal bli tillatt å stille opp godteri-sigaretter i butikkene og selge dem til barn.

Godteri-sigaretter
Godteri-sigaretter (engelsk: candy-cigarettes) er godteri (sjokolade, lakris, tyggegummi eller liknende) som er formet som tobakksprodukter, for eksempel sigaretter eller piper og som har barn som hovedmålgruppe. Slike produkter kom først på markedet i 1915 og ble stadig mer populære. Fra 1939 lot tobakksprodusentene godteriprodusentene benytte kjente tobakksvarmerker på godteripakkene. Barn likte produktene fordi de kunne etterlikne foreldrenes atferd. I Norge ble det solgt lakrissigaretter (med papir som var lysebrunt i enden for å se ut som et filter) enkeltvis til langt ut på 1970-tallet.PellMell

Siden har industrien nokså halvhjertet nektet godteriprodusentene å benytte kjente tobakksmerkevarer. Produsentene har omgått dette ved å lage små variasjoner av merkenavnene.

Godteri-sigaretter og tobakkskontroll
En litteraturstudie om godteri-sigaretter viser at tobakksprodusentene dels har tillatt og dels har sett gjennom fingrene med bruk av deres varemerker eller etterlikninger av dem til bruk på godteri-sigaretter. Studien omfatter også interne dokumenter fra tobakksindustrien og dokumenterer at industrien så på godteri-sigarettene som god, indirekte markedsføring.

Studien konkluderer:

«The tobacco industry has clearly regarded candy cigarettes as more than just confectionery and has recognised the connection between candy cigarettes in young children’s hands and real cigarettes in young smokers’ hands. Accordingly, the tobacco industry enabled confectioners to market candy cigarettes as advertisements directed at “coming up cigaret smokers.”

Our analysis of recently available documents makes it clear that tobacco companies cooperated with the manufacturers of candy cigarettes in designing candy products that would effectively promote smoking to children.»

Tobakksindustrien har altså vært fornøyd med godteri-sigarettenes popularitet. Vi behøver ikke spekulere så mye på grunnen: Industrien har sett på godteri-sigarettene som en opplæring av en ny generasjon røykere.

Tobakksindustrien har sett på godteri-sigarettene som en opplæring av en ny generasjon røykere.

Argumenter for fortsatt oppstillingsforbud og aldersgrense
Forbudet mot oppstilling av godteri-sigaretter i butikkene og aldersgrensen for omsetning ble innført med fornuftige grunner som fortsatt er gyldige:

1) Godteri-sigaretter fungerer som en opplæring av barn til røyking.

Vi har funnet bare én studie av sammenhengen mellom bruk av godteri-sigaretter og seinere tobakksrøyking. Dette var en kasus-kontrollstudie fra USA der røykere ble sammenliknet med ikke røykere. Det kom da fram at røykere i dobbelt så stor grad som aldri-røykere hadde benyttet godteri-sigaretter. Jo mer man hadde benyttet godteri-sigaretter tidligere, jo større var risikoen for at man var røyker nå.

Jo mer man hadde benyttet godteri-sigaretter tidligere, jo større var risikoen for at man var røyker nå.

2) Godteri-sigaretter kan fungere som indirekte tobakksreklame.

Godteri-hyllene i butikkene er gjerne plassert nær kassene; omtrent der sigarettene var plassert før. Med de foreslåtte endringene kan man forestille seg at tobakksprodusentene ser en ny markedsføringsmulighet, som vil bli enda viktigere for dem når det vanlige sigarettpakninger er gjemt i lukkede skap, og nøytrale pakninger skal innføres. Produsentene kan markedsføre godteri-sigaretter i pakker av samme format og konsistens som vanlige sigarettpakninger og liknende design og navn. Hyllene kan altså fylles med 20-pakninger med «Prins lakrissigaretter», «Kamel sjokoladesigaretter» og «Marlborc tyggegummisigaretter». Dermed minnes røykerne på at de må kjøpe ei pakke sigaretter, og dermed fristes også eks-røykerne til kanskje å kjøpe med seg sigaretter.

Den eneste begrensningen finnes i tobakksskadeloven § 4 punkt 3:

«Et merke som hovedsakelig er kjent som et merke for tobakksvare kan ikke benyttes i reklame for andre varer eller tjenester, så lenge det aktuelle merke benyttes i forbindelse med en tobakksvare.»

Dette betyr bare at man ikke kan benytte samme navn og logo, men gjerne litt endrede farger og skrifttyper.

3) Godteri-sigaretter bidrar til renormalisering av røyking.

I dag eksponeres barn knapt for mennesker som røyker. Det er blitt unormalt. Med godteri-sigaretter kan det igjen bli normalt. Barna kan igjen lære hvordan sigaretter skal brukes.

4) Godteri-sigaretter kan utfordre tobakkskonvensjonen.

Tobakkskonvensjonens artikkel 16, 1(c) ber landene innføre tiltak som kan forby «the manufacture and sale of sweets, snacks, toys or any other objects in the form of tobacco products which appeal to minors».

Helseministerens argumenter for liberalisering
Høringsnotatet nevner fire argumenter for liberaliseringsforslagene, alle like dårlige:

  1. Regjeringen vil «fjerne unødvendige forbud». Her dreier det seg imidlertid om et fornuftig og nødvendig forbud, nemlig forbud mot å vise fram og selge naturtro godteri-sigaretter til barn for å forebygge at sigaretter blir normalisert og for å forebygge at barna blir røykere seinere i livet.
  2. Departementet mener at oppstillingsforbudet ikke har «avgjørende tobakkspolitisk betydning». Dette argumentet kan brukes om mange av de tobakkspolitiske virkemidlene. Hver enkelt av dem har kanskje ikke avgjørende betydning, men samlet har de en effekt i å denormalisere tobakk og drive Norge mot det tobakksfrie samfunnet.
  3. Departementet «har ikke inntrykk av at salget av slike varer er særlig omfattende i Norge». Det stemmer, og det skyldes nettopp oppstillingsforbudet og aldersgrensa. Når godteri-sigarettene ikke kan stå i godteri-hylla, og barna ikke selv kan kjøpe dem, gidder ikke butikkjedene etterspørre dem, og produsentene gidder ikke lage dem.
  4. Departementet «mener at det uansett er andre tiltak som er viktigere i denne sammenheng». Joda, men konsekvensen av et slikt syn er at man fjerner alle tiltakene unntatt de viktigste.

Konklusjon
Butikkers oppstilling og salg av godteri-sigaretter uten aldersgrense kan føre til økt bruk blant barn, noe som igjen kan føre til renormalisering av røyking og mer røykestart når barna blir større. Godteri-sigarettene kan også bidra til en omgåelse av reklameforbudet gjennom oppstilling i butikkene av pakninger som likner vanlige sigarettpakninger.

Hør her, Bent Høie, jeg forstår at det kan komme en del friske forslag på Unge Høyre-nachspiel. Men du behøver ikke lage nasjonal politikk av alle disse forslagene. Du kan bruke sunn fornuft. Du vil vel ikke den første norske helseminister som reverserer et fornuftig tobakkspolitisk tiltak? Trekk forslaget!

 

Fotografier: Fra Center for the Study of Tobacco and Society, University of Alabama og Stanford Research into the Impact of Tobacco Advertising, Stanford School of Medicine.


Publisert

i

av