Seminar om beredskap for Folkehelseinstitutttet

Folkehelseinstituttet har nylig revidert sin beredskapsplan og fått ny direktør. For å styrke beredskapsarbeidet og øke kjennskapen til beredskapsplanen arrangerte instituttet et seminar for alle ledere den 15. februar 2013. epidemi var engasjert av instituttet for å bistå med forberedelsene og gjennomføringen av seminaret.

Det overordnete målet for seminaret var at alle lederne skulle bli mer bevisste på risikoforståelse og beredskapstenkning. epidemi bidro med å planlegge seminarets program, skaffe innledere, lage kursmateriell, lage seks beredskapsscenarier for gruppearbeid, evaluere seminaret og skrive seminarrapport.

Seminaret fikk meget god evaluering av deltakerne. Programmets sammensetning ble vurdert til gjennomsnittlig 4,5 på en skala fra 1 til 5 der 5 var best. Programmets relevans ble vurdert til gjennomsnittlig 4,6 og kursheftet til 4,5. arbeidsmåten for det scenariebaserte gruppearbeidet ble vurdert til gjennomsnittlig 4,5 mens scenaries relevans ble vurdert til 4,5. En deltaker kommenterte:

«Passe tid til gruppearbeid. Scenarienes realisme og humor bidrar til å få i gang diskusjoner.»

– Det var en fornøyelse å arbeide med tidligere kolleger om et så viktig tema, sier Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi. – Min kjennskap til instituttet og til utfordringene innen folkehelseberedskapen gjorde at jeg kunne lage øvelsesscenarier som ble oppfattet som relevante og realistiske.

 


Publisert

i

av