Smittevern ved opprydding etter flommen

Flomvannet kan inneholde gjødsel fra marker og kloakk fra ødelagte eller oversvømte rør. Gjødsel og kloakk inneholder smittestoffer som kan gi diaresykdom hvis man får dem i munnen og sårinfeksjoner hvis man får dem i åpne sår. Vi gir enkle råd om beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

Råd ved opprydding

Disse rådene kan redusere risikoen når det skal ryddes opp i hager, hus, hytter, husvogner eller kjellere som er forurenset av flomvann:

  • La ikke små barn og kjæledyr leke i forurensede hus og hager eller med leketøy som er forurenset av flomvann. Barn putter fort skitne fingre i munnen.
  • Bruk gummistøvler, gummihansker og gjerne briller under oppryddingen.
  • Kast mat som er forurenset av flomvann. Uåpnede glass og bokser kan brukes etter vask og desinfisering av overflaten.
  • Kast forurensede gjenstander som ikke kan vaskes, for eksempel madrasser, tepper, dyner, puter mv.
  • Forurensede gulv, vegger, benker og gjenstander som ikke skal kastes, vaskes først godt med varmt vann og vaskemiddel og desinfiseres deretter med vann med Klorin.
  • Pass på at dine åpne sår ikke kommer i kontakt med flomvann. Dekk eventuelt til sårene med vanntett bandasje.
  • Før spisepauser og etter dagens arbeid, vask hendene meget godt med rent, varmt vann og såpe. Vask klærne i vaskemaskin.

Vann til drikke og rengjøring

Ikke bruk vann fra brønn som er forurenset av flomvann.

Ditt lokale vannverk (oftest eid av kommunen) vil si fra dersom vannet i springen må kokes før bruk.

Utbedring av vannskader

Forsikringsselskapet eller deres bygningstekniske konsulent gir råd om langsiktig utbedring av vannskader i hjemmet.

Andre råd om flommen

Råd fra kommuner, fylkeskommuner og statlige etater kan du finne via den offentlige portalen www.kriseinfo.no.

Fotografiet

Bildet viser et oversvømt pumpehus under en flom i Minnesota i 1939. Bildet fra Public Health Image Library ved CDC/ Minnesota Department of Health, R.N. Barr Library; Librarians Melissa Rethlefsen and Marie Jones.

 


Publisert

i

av

Stikkord: