Om Epidemi

 

 

Virksomheten i firmaet epidemi.as trappes betydelig ned den 15. august 2016, og vi tar i praksis ingen nye oppdrag. Les mer. Vi takker alle kunder og samarbeidspartnere.

Hjemmesiden epidemi.no opprettholdes som en blogg for Preben Aavitsland og som et arkiv for avisartikler og vitenskapelige publikasjoner. Bloggen er uavhengig av økonomisk støtte.

Alle synspunkter i bloggen er Preben Aavitslands private og dele ikke nødvendigvis av hans arbeidsgivere.

Twitter-kontoen epidemino fortsetter som Aavitslands private konto for smittevernsaker.

Kontakt oss som før på preben@epidemi.no.

Teksten nedenfor er bevart for informasjon.

 

———————————————————————————————————————————————–

epidemi driver forskning og rådgivning om epidemier og beredskap.

Oppdragsgiverere
Blant våre oppdragsgivere er Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstituttet, fylkesmenn, kommuner, ECDC og EU-kommisjonen.

Produkter
Produktene våre er forskningsprosjekter, evaluering, analyse og utredning (inkludert risikovurderinger), rådgivning (inkludert planer og øvelser), foredrag og undervisning og programvare.

Temaer
Vi arbeider med smittevern, epidemiologi, folkehelse, reproduktiv helse, tobakksbekjemping, beredskap og kommunikasjon.

Personer
Daglig leder for epidemi er Preben Aavitsland. Han er lege med bred bakgrunn i epidemiologi, folkehelse, kommunikasjon og beredskap. Han jobbet i Folkehelseinstituttet fra 1991 til 2012, hvorav ti år som Norges statsepidemiolog og sju år beredskapsdirektør. Han fungerte også i perioder som stabssjef ved direktørens kontor og som divisjonsdirektør for smittevern. Han var også leder for Matsmittekomiteen og sekretær for Antibiotikakomiteen. Han var Norges medlem i fagrådet for European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og EUs smittevernkomite. Han har videre vært medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening (13 år) og lege ved Klinikk for seksuell opplysning (21 år). Han underviser i infeksjonsepidemiologi og smittevern ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen og har en bistilling som smittevernlege i Arendal kommune.

Preben2

 

 

 

 

 

 

Kjerneverdier
Kjerneverdiene til epidemi er kompetanse, nøkternhet og integritet:

  • Våre tjenester skal bygge på høy og relevant kompetanse. Har vi ikke det på et område, skal vi heller ikke ta oppdraget.
  • Våre produkter skal være preget av nøkternhet. Ingen overdrivelser. Ingen skremsler. Ingen sløsing. Ikke noe jåleri, men korte, presise analyser.
  • Vi skal være åpne om vårt arbeid og våre oppdragsgivere. Vi tar ikke oppdrag for firmaer som produserer eller leverer legemidler, medisinsk utstyr, tobakk eller alkohol.


epidemi
har mottatt etableringstilskudd fra Innovasjon Norge / Vest-Agder fylkeskommune.

Kontakt
Adresse: Epidemi, Lasarettet, Odderøya, 4610 Kristiansand.

E-post: post@epidemi.no
Telefon: 901 98 221

Identitetsdesign
epidemis identitetsdesign er utviklet av Tress design. Sentralt er den gule fargen fra karanteneflagget (bokstaven Q) i det internasjonale maritime signalflaggsystemet.

Organisasjonsnummer
998 198 984 MVA