• Den verste sykdommen

  Den verste sykdommen

  Lepra og smittevernet mot den ødelegger fortsatt livet til altfor mange mennesker 150 år etter at Gerhard Armauer Hansen fant ut at sykdommen skyldes basiller.

 • Et samlet smittevern for bedre beredskap

  Et samlet smittevern for bedre beredskap

  Smittevernet i Norge kan bli bedre når ansvaret samles i én etat.

 • Leprabasillen i 150 år

  Leprabasillen i 150 år

  Halvannet århundre etter at leprabasillen ble oppdaget, rammer sykdommen fremdeles altfor mange. Jubileet kan gi ny og nødvendig oppmerksomhet om sykdommen.

 • Var nå dette så lurt?

  Var nå dette så lurt?

  Prosjektet Quadrum på Jernbanetomta ser ut til å bli en mye mindre berikelse for byens innbyggere enn det kunne blitt.

 • En julegave til det ukrainske folket

  En julegave til det ukrainske folket

  Norge er blitt mye rikere og tryggere som følge av ukrainernes heroiske frihetskamp mot en grusom angriper. Vi bør takke dem med en veldig stor julegave.

 • Virusvintrene

  Virusvintrene

  Epidemier av luftveisinfeksjoner kommer hver vinter. Skal vi stoppe dem, kan vi gjøre vondt verre.

 • Friheten avhenger nå av ett valg

  Friheten avhenger nå av ett valg

  Kongressvalget i USA 8. november kan bli begynnelsen på slutten på verdens mektigste demokrati. Det vil ramme hele verden, også oss.

 • Er det over nå?

  Er det over nå?

  Mens fagfolkene diskuterer en regel for når pandemien er over, kan folk flest glemme koronaviruset og leve normalt.

 • Er apekopper den nye koronaen?

  Er apekopper den nye koronaen?

  Utbruddet av apekopper er en mindre trussel for folkehelsa og lettere å bremse enn koronaepidemien, men må likevel tas på alvor.

 • Virker det?

  Virker det?

  Lidelse kan unngås og penger kan spares hvis helsetiltak prøves ut skikkelig før man bestemmer seg for å ta dem i allmenn bruk.

 • På vakt mot smitte

  På vakt mot smitte

  Noen må følge med på, oppdage og etterforske utbrudd av smittsomme sykdommer. Samarbeid mellom landene letter arbeidet.

 • Fire lærdommer fra Ukraina

  Fire lærdommer fra Ukraina

  Løgn fører til krig, Vesten har vært unnfallende, Ukraina trenger mer støtte nå, og vår egen beredskap må styrkes.


Aavitsland (139) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (56) borreliose (24) Covid-19 (39) Downs (3) Ebola (14) eldreomsorg (3) epidemi (59) epidemiologi (6) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (53) forskning (13) H7N9 (3) Helsedirektoratet (8) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (12) HIV-infeksjon (3) IHR (10) influensa (9) karantene (20) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (25) Kristiansand (18) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) pandemi (3) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (36) rotavirus (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (58) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) USA (4) utbrudd (21) vaksinasjon (35) WHO (22) øvelse (3)