Tag: beredskap

 • Friheten avhenger nå av ett valg

  Friheten avhenger nå av ett valg

  Kongressvalget i USA 8. november kan bli begynnelsen på slutten på verdens mektigste demokrati. Det vil ramme hele verden, også oss.

 • Er det over nå?

  Er det over nå?

  Mens fagfolkene diskuterer en regel for når pandemien er over, kan folk flest glemme koronaviruset og leve normalt.

 • Er apekopper den nye koronaen?

  Er apekopper den nye koronaen?

  Utbruddet av apekopper er en mindre trussel for folkehelsa og lettere å bremse enn koronaepidemien, men må likevel tas på alvor.

 • På vakt mot smitte

  På vakt mot smitte

  Noen må følge med på, oppdage og etterforske utbrudd av smittsomme sykdommer. Samarbeid mellom landene letter arbeidet.

 • Fire lærdommer fra Ukraina

  Fire lærdommer fra Ukraina

  Løgn fører til krig, Vesten har vært unnfallende, Ukraina trenger mer støtte nå, og vår egen beredskap må styrkes.

 • Frihet, likhet og beredskap

  Frihet, likhet og beredskap

  Viruset gjør nå mye mindre skade. Da kan også skadelige tiltak mot viruset fjernes.

 • Trusselen og trøsten

  Trusselen og trøsten

  Trusselen fra koronaviruset er denne vinteren større enn noen gang, men det er trøst å finne.

 • Koronavaksinasjon av barn

  Koronavaksinasjon av barn

  De fleste vil støte på koronaviruset før eller seinere. Også for 12-15-åringer er det nok tryggere å bli vaksinert enn å bli smittet.

 • Hva skjer med epidemien nå?

  Hva skjer med epidemien nå?

  Epidemien vil trolig øke i august og september, men økningen blir neppe stor eller alvorlig. Det skal vaksinene, kommunene og befolkningen ha mye av æren for.

 • Ingen lett utvei

  Ingen lett utvei

  Mens befolkningen prøver å finne en utvei til en normal hverdag, må vi begynne diskusjonen om hvordan vi skal leve med SARS-CoV-2 som et endemisk virus.

 • Uheldig utvalg

  Uheldig utvalg

  Virusene er dumme, og menneskene er smarte. Virusene vinner likevel ofte, for de er så mange.

 • Når får vi koronafri?

  Når får vi koronafri?

  Selv om vaksinasjon nå er i gang, vil mesteparten av 2021 bli preget av koronaepidemien og tiltakene mot den.

 • Ærlighet i koronaens tid

  Ærlighet i koronaens tid

  Var det uunngåelig?

 • Mot slutten av et pandemisk år

  Mot slutten av et pandemisk år

  Det er grunn til å glede seg over noen lyspunkter og å feire kollegene som har brakt oss nokså trygt gjennom pandemien så langt.

 • Bud om budbringervaksine

  Bud om budbringervaksine

  Det ser ut til at godkjente koronavaksiner blir levert til Norge tidlig på nyåret. Epidemien blir likevel med oss gjennom det nye året.

 • Haarribelt?

  Haarribelt?

  Kristiansand kommuneoverlege Dagfinn Haarr har, til irritasjon for noen, gått egne veier i håndtering av koronaepidemien. Nå skal alle landets kommuneoverleger gjøre det samme.

 • Slutten på epidemiens begynnelse

  Slutten på epidemiens begynnelse

  Denne epidemien er ikke over før den er over. Smitteverndugnaden mot koronaviruset fortsetter.

 • Vaksinasjon er løsningen

  Vaksinasjon er løsningen

  I kappløpet for å lage en god vaksine mot koronaviruset vil forhåpentligvis noen forskere nå målstreken før 2025.

 • Test, test, test!

  Test, test, test!

  Enda mer testing for koronaviruset blir viktig for å bremse epidemien. Økt kapasitet er mulig.

 • Epidemisk dilemma

  Epidemisk dilemma

  Det er ingen enkle løsninger i kampen mot koronaepidemien. Alle strategier er eksperimenter som har store og langvarige ringvirkninger– helsemessig og økonomisk.

 • Virulente virus

  Virulente virus

  Skråsikkerhet om nye virus er uklokt.

 • Korona-kommunikasjon

  Korona-kommunikasjon

  Det blir stadig vanskeligere å snakke med publikum om nye epidemier, men vi må prøve.

 • Mellom smittede og usmittede

  Mellom smittede og usmittede

  Individets frihet trues når farsotter herjer.

 • Koronavirusepidemien vil ramme Norge

  Koronavirusepidemien vil ramme Norge

  Legene har en nøkkelrolle i å begrense skadevirkningene av det nyoppdagede viruset med utspring i Kina.

 • Byråkrati og beredskap

  Byråkrati og beredskap

  Alvorlige epidemier kan ramme også Norge. Det er derfor på høy tid å fjerne en viktig sårbarhet i landets epidemiberedskap.

 • Georg og sjokoladefabrikken

  Georg og sjokoladefabrikken

  Etterforskningen av utbrudd av smittsomme sykdommer kan noen ganger gi overraskende svar.

 • Viruset fra jungelen

  Viruset fra jungelen

  Det nye ebolautbruddet i Kongo blir trolig stoppet på et par måneder, men kan også utvikle seg til en katastrofal epidemi.

 • Utøya eller Tromøya?

  Utøya eller Tromøya?

  Mot den moderne terrorismen har politiets beredskapstropp og det nye, dyre beredskapssenteret begrenset nytte. Vi blir tryggere hvis ressursene heller gis til nærpolitiet.

 • Kommer Svartedauen tilbake?

  Kommer Svartedauen tilbake?

  Blant dyr i regnskogen finnes flere hundre tusen virus som kanskje kan smitte mennesker. Vil ett av dem forårsake en like stor katastrofe som Svartedauen?

 • World Health Organization will improve epidemic preparedness, detection and response

  World Health Organization will improve epidemic preparedness, detection and response

  The World Health Organization proposes wide-reaching changes in six areas to improve the global preparedness and control of epidemics. The proposal comes after several critical reviews of the response to the 2014-15 Ebola outbreak in West Africa.

 • Når kommunikasjonen haster!

  Når kommunikasjonen haster!

  «Unngå spekulasjoner mens du venter på sikker kunnskap.» Dette var et viktig budskap fra Utenriksdepartementets kommunikasjonsjef Frode Overland Andersen da han innledet på Folkehelseinstituttets lederseminar om kommunikasjon i kriser den 12. februar 2015. epidemi hadde ansvaret for seminarets gruppeøvelse i krisekommunikasjon.

 • Kritisk til statlig Ebola-plan

  Kritisk til statlig Ebola-plan

  Planen bygger ikke på en risikovurdering, behovet for en plan er uklart, og planens innhold er i stor grad overflødig. Dette er hovedkritikken fra epidemi mot Helsedirektoratets utkast til nasjonal beredskapsplan mot Ebola-sykdommen.

 • Ebola, epidemier og risiko

  Ebola, epidemier og risiko

  – Risikovurdering kan bidra til god kommunikasjon om og god bekjemping av epidemier. Risikovurdering ved epidemier er noe forskjellig fra vurdering av andre hendelser. Dette var hovedbudskapet i Preben Aavitslands foredrag ved Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 i Stavanger 7. januar 2015.

 • Aktuelle utfordringer i smittevernet

  Aktuelle utfordringer i smittevernet

  – Smittevernberedskapen må utvikles i Norge og globalt. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, holdt foredrag for spesialistkandidater i samfunnsmedisin 9. september 2014.

 • Ebola og de andre sykdommene

  Ebola og de andre sykdommene

  Forrige uke kom de første påpekningene av at ebola påfører Afrika en liten sykdomsbyrde sammenliknet med mange andre infeksjonssykdommer.

 • Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  – Beredskapsplanen skal være et arbeidsdokument under krisen. Generelle utviklingstiltak innen beredskapen skal inn i andre planer, ikke i beredskapsplanen. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, innledet på det årlige smittevernmøtet for kommuneoverleger og annet helsepersonell i Agder 11. juni 2014.

 • Lærdommer av en pandemi

  Lærdommer av en pandemi

  Om ettermiddagen fredag 24. april 2009 satt jeg, som Norges statsepidemiolog, i møte med min britiske og polske kollega da mobiltelefonene våre startet å plinge. De urovekkende meldingene gjaldt en influensaepidemi i Mexico.

 • Vellykket lederseminar om krisehåndtering

  Vellykket lederseminar om krisehåndtering

  «Tidlig, tydelig og tilgjengelig,» var Jens Stoltenbergs stikkord for lederes håndtering av kriser. Han innledet på Folkehelseinstituttets lederseminar om ledelse i kriser, den 13. februar 2014. epidemi hadde ansvaret for seminarets gruppeøvelse i krisehåndtering.

 • Challenges in IHR implementation

  Challenges in IHR implementation

  The International Health Regulations (2005) is a good instrument for global health preparedness. Donor countries will find in the IHR many reasons for and ways to investing in public health systems. These were the messages in Preben Aavitsland’s presentation to an international audience at a meeting at the Norwegian Institute of Public Health on December […]

 • Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Leder for epidemi, Preben Aavitsland, har akseptert en invitasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om å stå på en beredskapsliste med eksperter som kan gi råd til WHOs generaldirektør om håndteringen av akutte, internasjonale folkehelsetrusler eller om funksjonen av Det internasjonale helsereglementet (IHR).

 • Seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier

  Folkehelseinstituttet arrangerte 30. oktober 2013 et seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. epidemi var engasjert av instituttet for å bistå med forberedelsene og gjennomføringen av seminaret.

 • Smittevern ved opprydding etter flommen

  Smittevern ved opprydding etter flommen

  Flomvannet kan inneholde gjødsel fra marker og kloakk fra ødelagte eller oversvømte rør. Gjødsel og kloakk inneholder smittestoffer som kan gi diaresykdom hvis man får dem i munnen og sårinfeksjoner hvis man får dem i åpne sår. Vi gir enkle råd om beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

 • Følg MERS på epidemi.no

  For å hjelpe helsepersonell, bedrifter, journalister og andre som vil følge situasjonen med det nye coronaviruset (MERS-CoV) som gir Middle East Respiratory Syndfome (MERS), har vi i epidemi samlet lenker til etater og organisasjoner med god informasjon om situasjonen. Der etatene har egen side om MERS, går lenken til denne. I tillegg finnes lenker til […]

 • Følg H7N9 på epidemi.no

  Følg H7N9 på epidemi.no

  For å hjelpe helsepersonell, bedrifter, journalister og andre som vil følge situasjonen med det nye fugleinfluensaviruset A(H7N9), har vi i epidemi samlet lenker til etater og organisasjoner med god informasjon. Vi har også samlet og kvalitetsvurdert utvalgte artikler fra vitenskapelige tidsskrifter. Du finner det hele på en egen side her på epidemi.no. Oppdateringer blir annonsert […]

 • Ny influensa, nå igjen?

  Ny influensa, nå igjen?

  Den 31. mars ble verden klar over at et nytt influensavirus kalt H7N9 hadde tatt livet av to pasienter i Kina mens én var kritisk syk. Siden da har over 110 kinesere fått påvist denne influensaen, og over 20 av dem er nå døde. Tallene stiger for hver dag.

 • Seminar om beredskap for Folkehelseinstitutttet

  Seminar om beredskap for Folkehelseinstitutttet

  Folkehelseinstituttet har nylig revidert sin beredskapsplan og fått ny direktør. For å styrke beredskapsarbeidet og øke kjennskapen til beredskapsplanen arrangerte instituttet et seminar for alle ledere den 15. februar 2013. epidemi var engasjert av instituttet for å bistå med forberedelsene og gjennomføringen av seminaret.

 • Bistod Valle kommune under ei hending i smittevernet

  epidemi har bistått Valle kommune i handteringa av smittevernutfordringane etter at eit barn i ein barnehage fekk hepatitt A.

 • Smittevernberedskap i kommunene

  Kommuneoverlegen er sentral i smittevernberedskapen og må frigjøre seg fra annet arbeid når krisen rammer. Dette var hovedbudskap fra Preben Aavitsland på møtet med Agders kommuneoverleger, i regi av fylkesmennene i Aust-Agder og Vest-Agder i Fevik 31. januar 2013.

 • Bør Delta delta?

  Bør Delta delta?

  Klokka 17.25 den 22. juli fikk operasjonslederen på politistasjonen på Hønefoss første telefon om at en mann i politiuniform skjøt mennesker på Utøya. Fire minutter senere ringte også Eskild Pedersen, som lå på dørken på MS Thorbjørn. På stasjonen var det seks ledige politifolk.