Stikkord: helsestasjon

  • Villig vaksinasjon

    Villig vaksinasjon

    Kampen mot meslinger bør baseres på smittevernlovens prinsipp og på kunnskap. Da hører ikke påbudt vaksinasjon med, heller ikke for marginale vaksinasjonsnektere.