Tag: vaksinasjon

 • Virusvintrene

  Virusvintrene

  Epidemier av luftveisinfeksjoner kommer hver vinter. Skal vi stoppe dem, kan vi gjøre vondt verre.

 • Er apekopper den nye koronaen?

  Er apekopper den nye koronaen?

  Utbruddet av apekopper er en mindre trussel for folkehelsa og lettere å bremse enn koronaepidemien, men må likevel tas på alvor.

 • Frihet, likhet og beredskap

  Frihet, likhet og beredskap

  Viruset gjør nå mye mindre skade. Da kan også skadelige tiltak mot viruset fjernes.

 • Trusselen og trøsten

  Trusselen og trøsten

  Trusselen fra koronaviruset er denne vinteren større enn noen gang, men det er trøst å finne.

 • Virker ikke vaksinene?

  Virker ikke vaksinene?

  Vaksinerte blir smittet, smitter videre og blir lagt inn på sykehuset. Det er nesten så man tror at vaksinasjon ikke beskytter mot koronaviruset.

 • Koronavaksinasjon av barn

  Koronavaksinasjon av barn

  De fleste vil støte på koronaviruset før eller seinere. Også for 12-15-åringer er det nok tryggere å bli vaksinert enn å bli smittet.

 • Hva skjer med epidemien nå?

  Hva skjer med epidemien nå?

  Epidemien vil trolig øke i august og september, men økningen blir neppe stor eller alvorlig. Det skal vaksinene, kommunene og befolkningen ha mye av æren for.

 • Vi må snakke om flokkimmunitet

  Vi må snakke om flokkimmunitet

  Skal man få korona, må man smittes av noen. Når mange er blitt vaksinert, er det få som kan bli smittekilder for andre.

 • Nærsynt visjon

  Nærsynt visjon

  Koronaviruset er et formidabelt problem fordi det smitter lett, kan gi alvorlig sykdom og stadig endrer seg. Målet bør likevel ikke være null smitte i landet.

 • Ingen lett utvei

  Ingen lett utvei

  Mens befolkningen prøver å finne en utvei til en normal hverdag, må vi begynne diskusjonen om hvordan vi skal leve med SARS-CoV-2 som et endemisk virus.

 • Janssens fristelse

  Janssens fristelse

  Etter flere tilbakeslag nærmer vi oss den seige sluttspurten i norgeshistoriens største vaksinasjonskampanje. Da må alle se mot målstreken, uansett hindringer og fristelser.

 • Når får vi koronafri?

  Når får vi koronafri?

  Selv om vaksinasjon nå er i gang, vil mesteparten av 2021 bli preget av koronaepidemien og tiltakene mot den.

 • Mot slutten av et pandemisk år

  Mot slutten av et pandemisk år

  Det er grunn til å glede seg over noen lyspunkter og å feire kollegene som har brakt oss nokså trygt gjennom pandemien så langt.

 • Bud om budbringervaksine

  Bud om budbringervaksine

  Det ser ut til at godkjente koronavaksiner blir levert til Norge tidlig på nyåret. Epidemien blir likevel med oss gjennom det nye året.

 • Klarer vi denne virusvinteren?

  Klarer vi denne virusvinteren?

  Vi kan komme i en situasjon der politikerne må vurdere strenge restriksjoner for hele landet. Samtalen om de vanskelige valgene begynner nå.

 • Vaksinasjon er løsningen

  Vaksinasjon er løsningen

  I kappløpet for å lage en god vaksine mot koronaviruset vil forhåpentligvis noen forskere nå målstreken før 2025.

 • Under huden

  Under huden

  En viktig del av smittevernet er å hindre smittestoffene i å komme under huden på oss.

 • Vaksinasjonsprogram for voksne

  Barnevaksinasjonsprogrammets suksess i å redusere sykdomsbyrden av smittsomme sykdommer bør inspirere til et tilsvarende program for voksne.

 • Narkolepsi etter Pandemrix – en samling lesestoff

  Narkolepsi etter Pandemrix – en samling lesestoff

  Våren 2010 forsto den svenske barnenevrologen Lars Palm at noe uvanlig skjedde. I løpet av bare et par måneder hadde han diagnostisert narkolepsi hos seks barn, mot vanligvis bare ett i året. Han oppdaget at symptomene hadde startet innen et par uker etter at barna hadde fått vaksinasjon med Pandemrix mot influensa høsten og vinteren […]

 • Gale hunder og snille barn

  Gale hunder og snille barn

  Rabies er hundre prosent dødelig, men også hundre prosent forebyggbar. Dessverre dør det hvert kvarter et barn av rabies.

 • Vaksinasjon og troll

  Vaksinasjon og troll

  Motstandere av vaksinasjon skal ha sin ytringsfrihet, men vi har ikke plikt til å løfte dem fram og ta debatten hele tida.

 • Meslinger! Det er alarm!

  Meslinger! Det er alarm!

  Vi kommer til å oppleve meslingetilfeller nesten hvert år framover. Det betyr ikke at vaksinasjonsdekningen er dårlig eller at folkehelsa er truet.

 • Viruset fra jungelen

  Viruset fra jungelen

  Det nye ebolautbruddet i Kongo blir trolig stoppet på et par måneder, men kan også utvikle seg til en katastrofal epidemi.

 • Tvang til vaksinasjon er dåres tale

  Tvang til vaksinasjon er dåres tale

  Kulturredaktøren vil påby et fantastisk gode som 19 av 20 helt frivillig takker ja til. Hun risikerer å ødelegge vaksinasjonsprogrammet.

 • Meldinger om meslinger

  Meldinger om meslinger

  Utfordringene med meslinger og vaksinasjonsmotstand krever andre svar enn panikk og påbud.

 • Vaksinasjon – historien om det som ikke skjedde

  Vaksinasjon – historien om det som ikke skjedde

  Orker vi tanken på en verden uten vaksiner mot poliomyelitt og meslinger? Vil våre kolleger i 2035 orke tanken på en verden uten vaksine mot HIV-infeksjon og malaria?

 • Villig vaksinasjon

  Villig vaksinasjon

  Kampen mot meslinger bør baseres på smittevernlovens prinsipp og på kunnskap. Da hører ikke påbudt vaksinasjon med, heller ikke for marginale vaksinasjonsnektere.

 • Aktuelle utfordringer i smittevernet

  Aktuelle utfordringer i smittevernet

  – Smittevernberedskapen må utvikles i Norge og globalt. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, holdt foredrag for spesialistkandidater i samfunnsmedisin 9. september 2014.

 • Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  I dag 5. mai 2014 erklærte WHO at den økte spredningen av poliovirus i 2014 er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i henhold til Det internasjonale helsereglementet, som er en slags internasjonal smittevernlov. Dette er den første slike erklæring siden svineinfluensapandemien i 2009.

 • Norge i 2214

  Norge i 2214

  Grunnlovsmagasinet er et festmagasin i anledning grunnlovsjubileet. I magasinet er Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, og andre fagpersoner utfordret til å beskrive Norge om to hundre år. Her er hans “epidemiske” bidrag.

 • Refser Prioriteringsrådet om rotavirusvaksinasjon

  Refser Prioriteringsrådet om rotavirusvaksinasjon

  Etter at helseminister Jonas Gahr-Støre har vurdert Prioriteringsrådets begrunnelse for å fraråde rotavirusvaksine i det norske vaksinasjonsprogrammet, har han nå bedt Rådet se på saken på ny. – Riktig beslutning, kommenterer Preben Aavitsland, leder for epidemi, som nå refser Prioriteringsrådet i et brev.

 • TV2 om rotavirusvaksinasjon og inhabilitet

  TV2 om rotavirusvaksinasjon og inhabilitet

  Prioriteringsrådet gikk mot at norske barn skal tilbys vaksine mot rotavirusdiare, slik Folkehelseinstituttet anbefalte. Nå skal saken avgjøres av Helse- og omsorgsdepartementet. De to ledende embetsmennene der, Bjørn-Inge Larsen og Geir Stene-Larsen, var tidligere leder og nestleder for nettopp Prioriteringsrådet da det behandlet saken. Inhabilitet?

 • Skal ikke barnediaré forebygges?

  Skal ikke barnediaré forebygges?

  Leger og sykepleiere står klare i akuttmotaket og lytter til sirenene som nærmer seg. Ambulansen har hentet 10 måneder gamle Jostein hjemme på gården mange mil unna. Fastlegen hadde sett til Jostein for andre gang og tatt en rask avgjørelse. Vanntynne diareer og oppkast hadde på kort tid g jort Jostein kraftig uttørret. Den ellers […]