• Seinfølgjer etter covid-19

  Seinfølgjer etter covid-19

  Sjølvsagt skal vi ta seinfølgjer etter covid-19 alvorleg, men vi må samstundes framleis kritisk vurdere forskingsresultata, særleg når dei står i motsetnad til gjengs kunnskap. Det tener korkje vitskapen eller pasientane at dårleg eller feiltolka forsking set premissa.

 • Norge, EU og epidemiene

  Norge, EU og epidemiene

  I snart tretti år har EU latt Norge være en fullverdig partner i smittevernsamarbeidet. Det har både Norge og EU tjent på.

 • Målrettet smittevern

  Målrettet smittevern

  Selv om smittsomme sykdommer er et lite folkehelseproblem i Norge, er det nødvendig med nøye overvåking av smittesituasjonen. Den kan endre seg raskt, og smittevernet må være målrettet.

 • Den neste store epidemien

  Den neste store epidemien

  Trusselen fra nye virus øker, men det gjør også vår kunnskap og teknologi.

 • Den nye helseberedskapen

  Den nye helseberedskapen

  Den neste store helsekrisen etter korona må håndteres med bedre koordinering, større kapasitet og kompetanse, mer kunnskap og sterkere kompaniskap med EU. Helseministeren varsler forbedringer.

 • Skal WHO styre verden?

  Skal WHO styre verden?

  Noen frykter enda strengere tiltak ved neste pandemi, styrt fra WHOs høyblokk i Genève. De bør heller se mot en kontorbygning på Storo i Oslo.

 • Nye lodder og nye gevinster for bystyret

  Nye lodder og nye gevinster for bystyret

  I et nytt bystyre med fjorten partier bør ordføreren forsøke å danne brede flertall i de store byutviklingssakene.

 • En kuppmaker vender tilbake

  En kuppmaker vender tilbake

  Detaljene i Donald Trumps kuppforsøk etter valget i 2020 kommer nå fram. Det verste er at han likevel støttes av mange amerikanere og kan vinne neste presidentvalg.

 • Boliger og badeplass. Eller skip og støy.

  Boliger og badeplass. Eller skip og støy.

  Framtida for nedre Kongsgård og Kongsgårdbukta blir en hovedsak også ved dette kommunevalget.

 • En bybane i Byen

  En bybane i Byen

  Hver gang jeg tar Bybanen i Bergen, tenker jeg: hvorfor ikke i Kristiansand?

 • På tur til Oslo og hjem igjen

  På tur til Oslo og hjem igjen

  Alle reisemåtene til Oslo er dyre og dårlige. Det er for galt for en reise mellom landets største by og landets beste by.

 • En syk svale gjør ingen pandemi

  En syk svale gjør ingen pandemi

  Influensavirus fra fugler kan bli en trussel for mennesker, men det er ikke alarm nå.


Aavitsland (139) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (56) borreliose (24) Covid-19 (39) Downs (3) Ebola (14) eldreomsorg (3) epidemi (59) epidemiologi (6) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (53) forskning (13) H7N9 (3) Helsedirektoratet (8) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (12) HIV-infeksjon (3) IHR (10) influensa (9) karantene (20) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (25) Kristiansand (18) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) pandemi (3) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (36) rotavirus (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (58) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) USA (4) utbrudd (21) vaksinasjon (35) WHO (22) øvelse (3)